Art@Site www.artatsite.com Marinus Boezem De Groene Kathedraal The Netherlands
Artist:

Marinus Boezem

Title:

De Groene Kathedraal

Year:
1978
Adress:
Kathedralenbos, Almere
Website:
Stil van binnen
Wat doet een ééntonige rij bomen?
Welke toon hoor je? Is dit één toon?
Of is het nogal druk in je hoofd?
Wat is het heerlijk als de tonen harmoniëren
en je stappen dit kalme ritme volgen

De kathedraal nodigt uit
De entree is benadrukt door de bomen
De middenrij is smashing ...
Wat groot, regelmatig, mooi, stil
De zijgangen, beuken, nissen zijn vrolijk

Dan ben je zelf aan de beurt
De stappen en adem zijn regelmatiger
De hoofd- en bijzaak is gescheiden
Nu weet je weer wat mooi, lief en spannend is
Ik kom hier zeker nog een keer terug
Door Theo, www.artatsite.com

Translation
Quiet inside
What does a monotone row of trees?
What tone do you hear? Is this a single tone?
Or is it rather busy in your head?
It’s lovely when tones make harmony
and your staps follow the calm rhythm

The cathedral is inviting
The entrance is emphasised by the trees
The middle row is smashing ...
It’s large, regular, nice, quiet
The side aisles, naves, apses are happy

Now it is your turn
The steps and breath become more regular
The principal and the incidental are separated
Again you know what is beautiful, sweet and exciting
I will surely come back again
By Theo, www.artatsite.com

www.landartflevoland.nl:
Boezem ziet de gotische kathedraal als hoogtepunt van het menselijk kunnen, net als de creatie van de polders van Flevoland op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Tussen de bomen liggen betonnen paden die de ribben van de kruisgewelven weerspiegelen. De schelpencirkels rondom de bomen verwijzen naar de zee die daar ongeveer een halve eeuw geleden nog was..

www.sleutelwerken.nl:
Tussen de bomen liggen betonnen paden die de ribben van de kruisgewelven weerspiegelen. De schelpencirkels rondom de bomen verwijzen naar de zee die daar ongeveer een halve eeuw geleden nog was. Hoewel De Groene Kathedraal geen religieuze functie vervult en het geen centrale plek inneemt in het centrum van de stad, is de kathedraal van Boezem wel onderdeel van het culturele leven van Almere. Regelmatig worden er trouwceremonies en spontane muziekoptredens georganiseerd en in de zomer is het een geliefde plek om te picknicken. Boezem ziet de gotische kathedraal als hoogtepunt van het menselijk kunnen, net als de creatie van de polders van Flevoland op de bodem van de voormalige Zuiderzee.
In het geometrische polderlandschap van Flevoland staat een ‘gotische’ kathedraal. Geen hemelhoge stenen gewelven, metershoge glas-in-lood ramen met goddelijke taferelen of galmende koorgangen, maar een kathedraal gevormd door een groep Italiaanse populieren. Kunstenaar Marinus Boezem ontwikkelde in 1978 het idee voor dit Gotisch Groei Project. In 1987 plantte hij op uitnodiging van de ingenieurs van de Rijksdienst IJsselmeerpolders (RIJP) 178 populieren (Populus Nigra Italica) volgens de plattegrond van de Notre-Dame van Reims.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
In Boezems werk staat de kathedraal niet voor religie maar voor het streven naar vergeestelijking, hij is icoon van westers cultuurgoed. 'Een ironisch tegenwicht voor het gebrek aan historie en cultuur voor zo'n gloednieuwe stad van spierballen-architectuur als Almere', noemde Boezem zelf zijn kathedraal ooit. Hij ziet ideologische overeenkomsten: 'De inpoldering van Flevoland wijst op een geweldige politieke wil en een groot draagvlak onder de bevolking om iets groots tot stand te brengen. Diezelfde kracht moet er geweest zijn om gedurende decennia zo'n kathedraal te bouwen.'
Zijn werk mag dan een kathedraal zijn, dáárom hoeft het van hem nog geen 'gewijde' ruimte te worden. 'Als mensen er iets religieus in zien, dat moeten zij dat weten. Mijn kunstwerk is voor iedereen toegankelijk. Mij lijkt het fantastisch als het juist niét alleen als een kunstwerk wordt gezien. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen er een picknick houden of er gaan liggen zonnen. En wie weet komt er ook wel een patatkraam.
De Groene Kathedraal heeft de plattegrond van de kathedraal in Reims, de populieren staan precies op de plaatsen waar de Reimse pijlers staan. Waarom koos Boezem voor de kathedraal van Reims ? 'Ik zie daar het hoogtepunt in van het uitbeelden van ruimte door de mens. Bovendien had zo'n kathedraal een heel basale functie. Het was ook een vluchtplaats en tegelijk een gemeenschapshuis voor de bevolking.' De kruis- en spitsbogen zijn op de grond in betonnen paden uitgezet. De dikke strepen overdwars stellen de trafeeën van het gewelf voor en de schuine verbindingen daartussen de kruisribben. Boezem: 'Gewelven werden in de middeleeuwen wel de spiegel van de hemel genoemd.' Om de voet van de bomen liggen cirkels van schelpen, een herinnering aan het hier ooit golvende water.
'Eerst wilde ik het gras in de kerk kort laten houden door schapen, maar wegens de symboliek die met dat dier verbonden is heb ik daar van afgezien.'

www.wikipedia.org:
Marinus Lambertus van den Boezem (Leerdam, 28 januari 1934) is een Nederlandse conceptueel kunstenaar en beeldhouwer.
Boezem wordt, samen met de kunstenaars Jan Dibbets en Ger van Elk, gezien als de grondlegger van de conceptuele kunst en arte povera in Nederland in de jaren zestig. Hij staat bekend om zijn vernieuwende kunstopvattingen, zijn bizarre en vaak ludieke happenings en zijn werk in de openbare ruimte.