Art at Site 	www.amsterdamart.info	André	Volten	Anthony Winkler Prins
Artist:

André Volten

Title:

Anthony Winkler Prins

Year:
1970
Adress:
Frederiksplein
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Ter herinnering aan Anthony Winkler Prins 1817 / 1908, grondlegger van de Nederlandse encyclopedie. Aangeboden aan de stad Amsterdam door uitgeverij Elsevier op 9 oktober 1970 ter gelegenheid van honderd jaar Winkler Prins encyclopediën. In de volksmond heet het beeld ‘de knakenpaal’ omdat het kunstwerk op een stapeling munten lijkt. In het pre-euro-tijdperk was knaak een bijnaam van de rijksdaalder, het twee-en-een-half guldenstuk.
Schilder vanaf 1946, beeldhouwer vanaf 1953. Volten maakt zich de techniek eigen op de scheepswerf van de Nederlandse Dok- en Scheepsbouwmaatschappij in Noord (NDSM). Van 1954 tot 1957 werkte hij daar als lasser, maar als er tijd was ging hij voor zichzelf experimenteren op de scheepswerf. Volten vestigde zich in 1950 in het industriegebied Buiksloterham, aan de Asterdwarsweg, waar hij tot zijn dood woonde en werkte. André Volten ontwikkelde zich in de jaren vijftig van een abstracte schilder tot een beeldhouwer, die gebruik maakte van geometrische vormen om tot constructivistische sculpturen te komen. Revolutionair, zeker voor Nederland, was Voltens vroege gebruik van ’niet-kunstzinnige’ industriële producten zoals ijzeren profielbalken, waaruit hij fragmenten sneed die hij tot open grote constructies laste. Hij behoorde in 1954 tot de oprichters van de Liga Nieuwe Beelden die als doel had, door samenwerking tussen beeldend kunstenaars en architecten, te komen tot een verbetering van de kwaliteit van het leven. André Volten heeft zeer veel kunstwerken in de openbare ruimte gerealiseerd. Hij droeg met zijn werk in belangrijke mate bij aan de integratie van beeldende kunst in de gebouwde omgeving. Voor zijn werk kreeg hij in 1996 de Oeuvreprijs van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst. Begin 2002 kreeg André de opdracht om een beeld te vervaardigen ter gelegenheid van het huwelijk tussen Prins Willem-Alexander en Máxima voor de tuin van het echtpaar. Dit beeld is niet meer klaargekomen, hij overleed september 2002.

www.amsterdam.nl:
Het kunstwerk is gemaakt ter ere van Anthonie Winkler Prins 1817-1908, bekend van de naar hem genoemde Winkler Prins encyclopedie. Het beeld in de vorm van een hoge paal is uit schijven opgebouwd, waarbij het binnenste naar boven toe verloopt als een slinger. Het kunstwerk wordt van onderaf door drie in de grond verzonken schijnwerpers verlicht. André Volten (1925-2002) maakte geometrisch-abstracte beelden en behoorde tot de plaatsbepalende Nederlandse beeldhouwers van de naoorlogse generatie. De kunstwerken van Volten stellen niets voor en bestaan alleen uit geometrische figuren. Zijn kunstwerken hebben dan ook geen titels.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
Het monument voor de grondlegger van de Nederlandse encyclopedie Anthony Winkler Prins van André Volten werd op 9 oktober 1970 aan de stad Amsterdam aangeboden door uitgeverij Elsevier ter gelegenheid van honderd jaar Winkler Prins encyclopediën. Omdat het monument op het Frederiksplein vlak voor de Nederlandse Bank staat, werd het ook wel de ‘knakenpaal’ genoemd. Een ‘knaak’ was de bijnaam van de rijksdaalder (2 ½ gulden). In 2000 werd het monument aangepast. In het onderste deel van deze schijventoren werd de ruimte tussen de schijven met plastic randen dichtgemaakt. Kinderen dachten namelijk dat het een klimrek was en vielen regelmatig naar beneden.

www.kunstenpubliekeruimte.nl:
Het opvallend hoge Antony Winkler Prins-monument van Volten (1925 - 2002) op het Frederiksplein is een voorbeeld van zijn werkwijze. Het bestaat uit een hoge, cilindervormige zuil van roestvrij staal die is opgebouwd uit 54 gelijkvormige schijven, die op regelmatige afstand van elkaar zijn aangebracht. Voltens constructivistische sculpturen zijn meestal opgebouwd uit geometrische, repeterende vormen. Voorbeelden zijn de vele constructies van ijzeren balken in de jaren ‘60, zoals de 'Drie Staketselvormen' uit 1968 aan de oostoever van de Sloterplas in Slotervaart-Overtoomse Veld. Van de zuil op het Frederiksplein maakte Volten later variaties, te vinden in bijvoorbeeld de collectie van het Kröller-Müller Museum en het Groninger Museum.

Translation:
www.kunstwacht.nl:
Diagonally next to the traditional Dutch windmill 'De Gooyer', near the Maritime Museum and across from the shipyard 't Kromhout is an African protection image on top of a pepper. Nice, but it also has a reason?
The name says it all, but for whom the West African Bantu language has not mastered: Mbulu Gnulu literally means "the imagination of the spirit of the dead." This Mbulu Gnulu placed in 1991 on a kiosk at the corner of the Czar Peter Street and the Oostenburgergracht. If you look closely at the whole falls to recognize a body. In any case, a head. Admittedly, in the shape of a rugby ball with orange red white horns, purple protrusions and a large cove in the middle with three yellow balls, but nevertheless a head, and not a small one. No coincidence, because in the West African sculpture art is picturing this big body common to emphasize the concentration of spiritual forces. In fact, nothing happen to this. Thus, the hole in the middle, the disintegration of the body after death, and also have purple symbolizes the rods have a reason to stabbing from the head. They refer to the appearance of the spirit. This symbolism is entirely Western Afrikaans, although this is a modern version of the original reliquary. The Mbulu Ngulu is a protector of the dead. The Kota tribe in the West African country of Gabon crafted images to represent spirits of ancestors and worship. They were traditionally carved from wood covered with bronze and placed on a basket with remains of an ancestor. In times of crisis, they were asked for advice and reinforcement of forces. When asked, the images could also be an adulteress to despair. In the 20th century they were out of favor and were exiled or destroyed. Despite this rich African history is the creator of Mbulu Gnulu Dutch. Alexander Schabracq lives and works in Amsterdam, but was inspired by primitive art from faraway places. He is certainly not the first. The rectangular and square shapes in Picasso's controversial painting Les Demoiselles d'Avignon betrayed already in 1907 an inspiration from African art image. It is one of the works that led to the creation of a new art movement, cubism. In order not to stray, what does an African reliquary still in a column filled with advertising posters in the center of Amsterdam? Simple enough: he performs his original function and monitors the busy intersection. Only he keeps watch over the living rather than the dead. Because the Mbulu Ngulu traditionally a basket with remains of an ancestor was placed, he now sits atop a pepper. It's a simple picture, "a head on three legs" and a protector. So if you cross a time at this intersection, then you know that there is a Mbulu Gnulu watching over you. And that's still a damn good feeling.

www.wikipedia.org:
Traditional West African ancestor figure in a modern day design on an advertisment column in Amsterdam. Artist: Alexander Schabracq; Year: 1991; Street: Corner of the Czar Peter Street and Oostenburgergracht; Material:. Painted bronz

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
The Oostenburgergracht on the corner with the Czar Peter Street is an African protection image on top of a pepper. Mbulu Ngulu is the title of the picture and literally means in the West African Bantu language "the imagination of the spirit of the dead." This Mbulu Ngulu, created in 1991, is the work of sculptor Alexander Amsterdam Schrabracq. If you look closely at the whole falls to recognize a body. In any case, a head. Admittedly, in the shape of a rugby ball with orange red white horns, purple protrusions and a large cove in the middle with three yellow balls, but nevertheless a head, and not a small one. No coincidence, because in the West African sculpture art is picturing this big body common to emphasize the concentration of spiritual forces. In fact, nothing happen to this. Thus, the hole in the middle, the disintegration of the body after death, and also have purple symbolizes the rods have a reason to stabbing from the head. They refer to the appearance of the spirit. This symbolism is entirely Western Afrikaans, although this is a modern version of the original reliquary. The Mbulu Ngulu is a protector of the dead. The Kota tribe in the West African country of Gabon crafted images to represent spirits of ancestors and worship. They were traditionally carved from wood covered with bronze and placed on a basket with remains of an ancestor. In times of crisis, they were asked for advice and reinforcement of forces. When asked, the images could also be an adulteress to despair. In the 20th century they were out of favor and were exiled or destroyed. In order not to stray, what does an African reliquary still in a column filled with advertising posters in the center of Amsterdam? Simple enough: he performs his original function and monitors the busy intersection. Only he keeps watch over the living rather than the dead. Because the Mbulu Ngulu traditionally a basket with remains of an ancestor was placed, he now sits atop a pepper. It's a simple picture, "a head on three legs" and a protector. So if you cross a time at this intersection, then you know that there is a Mbulu Ngulu watching over you.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
In the West African sculpture art is the "Mbulu Ngulu 'a reliquary and -beschermer and placed in a basket with the remains of an ancestor. The image embodies the ancestral spirit; it is not a representation or portrait, but an abstract evocation of ancestor: the ancestor spirit itself, a supernatural being, and his whereabouts. The term "Mbulu Ngulu 'literally means' imagination of the spirit of the dead".
The large head, generally West African sculpture art, faith is reflected in the concentration of spiritual forces in the head. The rest of the figure represents a symbolic representation of the human body. The hole in the body would symbolize the disintegration of the body after death. Since African sculptures rarely ornamentation is used purely aesthetic, the decorations on the image also have a symbolism. The projections of the main refer to the appearance of the mind as a kind of halo.
Although its name evokes visions of faraway places, the artist Alexander Schabracq is a born Dutchman (Amsterdam). But also spatial objects evoke exotic emblems on: colorful totem poles, beacons, strange creatures. And that is in line with his artistic origins: Schabracq is inspired by surrealism and primitive, non-Western art. He is praised as an exponent of the postmodernist movement and makes assemblages with wondrous incongruous combinations, used often neon. The viewer perceives how Schabracq processed all kinds of everyday materials, such as lamps, chains, bottles, feathers, baskets, rope. Everything found and collected, apparently accidentally constructed in one piece to a result that is always new, surprising, is groundbreaking. For who Schabracq discovered experience how his work acquires independence in almost recognizable objects, a special synthesis.