Art at Site 	www.amsterdamart.info	Herbert 	Nouwens	Zonder Titel
Artist:

Herbert Nouwens

Title:

Zonder Titel

Year:
2002
Adress:
Westerpark
Website:
www.amsterdam.nl:
Scheepswanden en ander zwaar restmateriaal vormen de componenten van de buitenbeelden van Herbert Nouwens (Oegstgeest, 1954). Hij gebruikt daarbij klassieke thema's als de menselijke gestalte of architectonische stapelingen. Vanaf 1999 maakt de kunstenaar ‘Campaniles’: een serie compacte, massieve torens die met de titel verwijzen naar de historische torens in het Italiaanse San Giminano.
Het monumentale beeld in het Westerpark is daar feitelijk een voorloper van. Het heeft de contouren van een toren maar ook een open structuur. Dit object uit 1998 werd in 2002 geplaatst op een bestaande fundatie. De plastiek staat in het verlengde van het wandelpad langs het spoor en markeert de onderdoorgang.
Het beeld is in 1998 vervaardigd op het vroegere Westergasfabriekterrein, niet ver van de huidige standplaats, waar Nouwens enige jaren een atelier-smederij had. Vanwege de aanleg van het nieuwe Cultuurpark moest hij later verhuizen, naar zijn huidige atelier in een verlaten zuivelfabriek in Slochteren.
Gedurende de zomer van 2014 (van 21 juni t/m 31 augustus) was Herbert Nouwens terug in het Westerpark met de overzichtstentoonstelling 'Angels' share' van totaal 25 monumentale beelden. Voor deze tentoonstelling maakte hij een aantal nieuwe werken speciaal voor bepaalde plekken in het park. Verrassend was dat deze van roestvij staal zijn, als een sprankelend contrapunt in alle grijze, bruine en groene tinten van het park. Na afloop van de tentoonstelling zijn zo'n 20 cortenstalen beelden door de kunstenaar in bruikleen gegeven aan de stadsdelen Nieuw-West, West en het stationsgebied Sloterdijk. De meeste staan (vanaf oktober 2014) langs het elf kilometer lange Brettenpad. Een aantal beelden staat op begraafplaats St. Barbara en volkstuinpark Sloterdijkermeer.
Translation:
www.amsterdam.nl:
Ship walls and other heavy residual material form the components of the external images of Herbert Nouwens (Oegstgeest, 1954). He uses classical themes as human stature or architectural: stacks. Starting from 1999 the artist ', ': a series of compact, massive towers with the title refer to the historic towers in the Italian San Giminano.
The monumental sculpture in the westerpark is there actually a precursor. It has the contours of a tower but also an open structure. This item was posted in 2002 from 1998 on an existing Foundation. The plastic is an extension of the walking path along the rail and marks the underpass.
the image is manufactured in 1998 on the former ' Westergasfabriek '-terrain, not far from the current location, where Naga had a few years atelier-forge. Because of the construction of the new culture park he later had to move, to its current Studio in an abandoned dairy in Slochteren.
during the summer of 2014 (from 21 June to 31 August) was Herbert Nouwens back in the westerpark with the retrospective ' Angels ' share ' of a total of 25 monumental statues. For this exhibition he made a number of new works specifically for certain spots in the park. Surprising was that this roestvij's steel, as a sparkling counterpoint in all the grey, Brown and green tones of the park. At the end of the exhibition are about 20 cortenstalen images by the artist on loan to the New-West, West and the railway station area Sloterdijk. Most are (as of October 2014) along the 11-kilometer-long Brettenpad. Some sculptures are standing in cemetery St. Barbara and Slotermeer.