Art at Site 	www.amsterdamart.info	Wicher 	Meursing	Zonder Titel
Artist:

Wicher Meursing

Title:

Zonder Titel

Year:
1977
Adress:
Koopvaardersplantsoen
Website:
www.amsterdam.nl:
Vlakbij het fietstunneltje onder de Schepenlaan is dit kunstwerk te vinden. Het object is een spel met vormen en ruimte. Het bestaat uit tien gelijke elementen van roestvrij staal. Dit zijn halve cirkels, door laswerk opeen gestapeld en aaneen geschakeld. Vooral door het afwisselend plaatsen van de holle en bolle zijden wordt beweging gesuggereerd.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Vanaf de zeventiger jaren is Meursing onafhankelijk van de noodzaak zich te binden aan opdrachten en is hij zijn eigen weg gegaan. Het accent wordt gelegd op het ontwerpen en vervaardigen van bewegende objecten, deze objecten zijn meestal van aluminium en geometrisch van vorm. Hij komt in het begin tot sculpturen die als contructivistisch aangemerkt kunnen worden. In de jaren ‘90 volgt een periode waarin hij een onderzoek doet naar luchtstromingen en worden objecten ontworpen die door de wind bewogen worden.
Vlakbij het fietstunneltje onder de Schepenlaan is dit kunstwerk te vinden. Het object is een spel met vormen en ruimte. Het bestaat uit tien gelijke elementen van roestvrij staal. Dit zijn halve cirkels, door laswerk opeen gestapeld en aaneen geschakeld. Vooral door het afwisselend plaatsen van de holle en bolle zijden wordt beweging gesuggereerd. Compositie van tien elementen door Wicher Meursing.
Translation:
www.amsterdam.nl:
Near the bicycle tunnel under the Ships Avenue is this work of art to be found. The object is a game with shapes and space. It consists of ten equal elements of stainless steel. These are half-circles, by welding together a stacked and switched. Above all by the alternating concave and convex sides places of the motion suggested.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
From the seventies is Maddox independently of the necessity to bind to commands and he is gone his own way. The accent is placed on the design and manufacture of moving objects, these objects are usually of aluminium and geometric in shape. He comes in the beginning to sculptures that can be classified as contructivistisch. In the 90s follows a period in which he investigates air currents and objects are designed to be moved by the wind.