Art at Site 	www.amsterdamart.info	Nelson 	Carrilho	Dragers van Verre
Artist:

Nelson Carrilho

Title:

Dragers van Verre

Year:
1989
Adress:
Westerpark
Website:
www.nelsoncarrilho.com:
Laat ons erbij stil staan dat elk mens, waar hij of zij ook vandaan komt of naar toe gaat, zijn culturele rijkdom heeft meegenomen en uitdraagt, opdat wij ten allen tijde zijn schoonheid mogen ervaren.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Dragers van Verre is een symbool voor het multiculturele Amsterdam en heeft de voortdurende verplaatsing van mensen van continent naar continent tot onderwerp. De twee figuren met hun lasten op de hoofden verbeelden het vreedzaam samenwonen van verschillende rassen en culturen. Het symbool van een boven het hoofd gedragen last komt uit de Afrikaanse cultuur.

www.amsterdam.nl:
De bronsplastiek ‘Dragers van verre’ is een monument voor de multiculturele samenleving. Het kwam tot stand uit een buurtinitiatief.
Nelson Carrilho - geboren op Curaçao - was destijds bekend als maker van het monument voor Kerwin Duinmeijer in het Vondelpark (1984). Kerwin Duinmeijer was het eerste bekende slachtoffer van zinloos geweld en werd in Nederland een symbool in de strijd tegen het racisme. ‘Moeder Rots’ is de titel van het beeld in het Vondelpark naar het Antilliaanse begrip ‘Mama Baranka’ (baranka = rots), als uitdrukking voor de kracht van zwarte vrouwen.
Over ‘Dragers van verre’ schrijft de kunstenaar: ‘Laat ons erbij stil staan dat elk mens, waar hij of zij ook vandaan komt of naar toe gaat, zijn culturele rijkdom heeft meegenomen en uitdraagt. Opdat wij te allen tijde zijn schoonheid mogen ervaren.’
De twee figuren met hun lasten op de hoofden verbeelden het vreedzaam samenwonen van verschillende rassen en culturen. Het symbool van een boven het hoofd gedragen last komt uit de Afrikaanse cultuur.
In 2005 stond ‘Dragers van verre’ op de tentoonstelling Den Haag Sculptuur. Deze tentoonstelling aan het Lange Voorhout stond dat jaar in het teken van het Zilveren Regeringsjubileum van Koningin Beatrix.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
In het Westerpark staat het beeld Dragers van verre van de beeldhouwer Nelson Carrilho. De twee figuren met hun lasten op de hoofden verbeelden het vreedzaam samenwonen van verschillende rassen en culturen. Over dit monument voor de multiculturele samenleving zegt de kunstenaar: ‘Laat ons erbij stil staan dat elk mens, waar hij of zij ook vandaan komt of naar toe gaat, zijn culturele rijkdom heeft meegenomen en uitdraagt. Opdat wij te allen tijde zijn schoonheid mogen ervaren.’
Translation:
www.nelsoncarrilho.com:
Let us reminded ourselves that each person, where he or she comes from or goes to, its cultural wealth has taken and projects, so that we can experience its beauty at all times.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Carriers From Far is a symbol for the multicultural Amsterdam and has the constant movement of people from continent to continent to subject. The two figures with their charges on the heads depict the peaceful cohabitation of different races and cultures. The symbol of a worn above the main burden comes from the African culture.

www.amsterdam.nl:
'Carriers From Far ' is a monument to the multicultural society. It came about from a neighborhood initiative.
Nelson Carrilho-born on Curaçao-was known as maker of the monument to Kerwin Duinmeijer in the Vondelpark (1984). Kerwin Duinmeijer was the first known victim of senseless violence and in Netherlands was a symbol in the fight against racism. ' Mother Rock ' is the title of the image in the ' Vondelpark ' to the Antillian understanding ' Mama Baranka ' (baranka = rock), as an expression for the power of black women.
about ' Carriers from afar ' writes the artist: ' let us reminded ourselves that each person, where he or she comes from or goes to, its cultural wealth has taken and projects. Lest we experience its beauty at all times. '
The two figures with their charges on the heads depict the peaceful cohabitation of different races and cultures. The symbol of a worn above the main burden comes from the African culture.
In 2005, ' carriers from afar ' at the exhibition the Hague sculpture. This exhibition was that year on the Lange Voorhout in the sign of the Silver Jubilee of Queen Beatrix of the Netherlands.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
In the westerpark there is the sculpture Carriers From Far made by the sculptor Nelson Carrilho State. The two figures with their charges on the heads depict the peaceful cohabitation of different races and cultures. About this monument to the multicultural society says the artist: ' let us reminded ourselves that each person, where he or she comes from or goes to, its cultural wealth has taken and projects. Lest we experience its beauty at all times. '